Закон України «Про основи містобудування»

рубрики: Законодательство в строительстве | Просмотров: 11,864
23 декабря 2008

Закон України "Про основи містобудування" №2780-XII від 16.11.92

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 52, ст.683 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2781-XII ( 2781-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1992, N 52, ст.684 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

( У тексті Закону слова "органи місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінено словами "органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку; слова "Рад народних депутатів" в усіх відмінках замінено словом "рад" у відповідному відмінку; слова "правила забудови" в усіх відмінках замінено словами "місцеві правила забудови" у відповідному відмінку; слова "Республіки Крим" замінено словами "Автономної Республіки Крим"; слова "у справах містобудування і архітектури" замінено словами "з питань містобудування та архітектури"; слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої" згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення, раціонального природокористування та збереження культурної спадщини.

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Містобудування

Містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. ( Стаття 1 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 2. Головні напрями містобудівної діяльності

Головними напрямами містобудівної діяльності є: планування, забудова та інше використання територій; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій; ( Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб; здійснення архітектурної діяльності; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів; створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; збереження пам'яток культурної спадщини; ( Абзац десятий статті 2 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні; забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об'єктів містобудування, формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів; ( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов'язаних з містобудуванням; контроль за дотриманням містобудівного законодавства; підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації; ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством. ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 3. Об'єкти містобудування

Об'єктами містобудування є: територія України та території її адміністративно-територіальних одиниць, їх частини та окремі земельні ділянки; ( Абзац другий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) функціональні території (зони) адміністративно-територіальних одиниць (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природної спадщини та інші); ( Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури; об'єкти архітектурної діяльності. ( Статтю 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 4. Суб'єкти містобудування

Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. ( Стаття 4 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 5. Основні вимоги до містобудівної діяльності

При здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови; ( Абзац другий статті 5 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів; раціональне використання земель та територій для містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого використання земельних ділянок; ( Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів; ( Абзац п'ятий статті 5 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; ( Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 ) урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством. ( Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 6. Законодавство України про містобудування

Законодавство України про містобудування складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, законів України "Про планування та забудову територій" ( 1699-14 ), "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та інших нормативно-правових актів, що видаються на їх виконання. ( Стаття 6 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство в строительстве