Державний бюджет України на 2008 рік. Зміни до Земельного Кодексу України

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 435
9 января 2009

Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни" 28 грудня 2007 року N 107-VI. Зміни до Земельного Кодексу України

У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 – 4, ст. 27, N 12 – 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9 – 11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209; 2007 р., N 7 – 8, ст. 66, N 9, ст. 78, N 33, ст. 440): 

1) статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змісту: 

"и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"; 

2) доповнити Кодекс статтею 171 такого змісту: 

"Стаття 171. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин 

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"; 

3) у статті 84: 

а) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

б) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту: 

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти"; 

4) частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "або державних органів приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

5) доповнити частину першу статті 124 абзацами другим та третім такого змісту: 

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. 

Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)"; 

6) у статті 127: 

а) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

б) частину другу викласти у такій редакції: 

"2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі"; 

7) у статті 128: 

а) у частині першій: 

після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, і земель сільськогосподарського призначення"; 

доповнити абзацами другим та третім такого змісту: 

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України. 

Продаж громадянам і юридичним особам земель сільськогосподарського призначення здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України"; 

б) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

в) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "або державний орган приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

г) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

ґ) доповнити частиною одинадцятою такого змісту: 

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, а також земель сільськогосподарського призначення зараховуються державними органами приватизації або центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України"; 

8 ) у статті 129: 

а) у частині першій: 

після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"; 

доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України"; 

б) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації"; 

в) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України"; 

9) текст статті 134 викласти в такій редакції: 

"Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі"; 

10) у статті 135: 

а) частину першу викласти в такій редакції: 

"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону"; 

б) частину третю виключити; 

11) у статті 136: 

а) частину першу викласти в такій редакції: 

"1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або державні органи приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах"; 

б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції: 

"1. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після"; 

в) пункт "г" частини третьої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту"; 

12) у статті 137: 

а) пункт "в" частини другої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту"; 

б) частину третю викласти в такій редакції: 

"3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, чи центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації, чи центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів"; 

13) У розділі X "Перехідні положення": 

1) пункт 12 викласти в такій редакції: 

"12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади. 

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. 

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"; 

2) у пункті 14, абзаці першому пункту 15 слова та цифри "до 1 січня 2008 року" замінити словами "до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель", а в абзаці другому підпункту "б" пункту 15 слова "з 1 січня 2008 року" виключити".
 

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости