Закон України Про плату за землю

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 4,040
28 декабря 2008

Розділ 7
ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ

Стаття 23. Грошова оцінка земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 

Грошова оцінка земельної ділянки щороку за станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1344-XIV від 22.12.99 – набуває чинності з 01.01.2000 )

Стаття 24. Грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України.
 

Розділ 8
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ"

Стаття 25. За прострочення встановлених строків сплати податку (стаття 17 цього Закону) справляється пеня у розмірах, визначених законом. ( Частина перша статті 25 в редакції Закону N 2181-III від 21.12.2000 – набирає чинності з 1 квітня 2001 року )
 

Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати передбачається у договорі оренди, проте він не може перевищувати ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку.

Стаття 26. За порушення Закону України "Про плату за землю" платники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом України , та законами України.
 

Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 – набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Стаття 27. Контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби.
( Стаття 27 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
 

Розділ 9
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Стаття 28. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
 

Розділ 10
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 29. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що визначені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1. Установити, що звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 6, 13, 19, 23 частини першої статті 12 цього Закону, здійснюється:

-з 1 квітня 2005 року – на рівні 75 відсотків діючих ставок на відповідних територіях;
 

-з 1 січня 2006 року – на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях;
 

-з 1 січня 2007 року – на рівні 25 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.
 

2. З 1 січня 2008 року пункти 6, 13, 19, 23 частини першої статті 12 цього Закону виключаються.
( Закон доповнено розділом згідно із Законом N 2505-IV) від 25.03.2005 )

Президент України                                                                                                                             Л.КРАВЧУК

м. Київ, 3 липня 1992 року
N 2535-XII

______
* Статтю 12 Закону доповнено пунктом 22 згідно із Законом,
прийнятим Верховною Радою України 05.07.2001 р. (Законопроект
N 3154); Закон Президентом не підписаний – повернутий з
пропозиціями 07.08.2001 року)

Источник: З А К О Н  У К Р А Ї Н И   Про плату за землю

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости