Закон України Про плату за землю

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 4,028
28 декабря 2008

Розділ 4
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, А ТАКОЖ ЗА ЗЕМЛІ ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗА ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО І ВОДНОГО ФОНДІВ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

Стаття 8. Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах другій та третій цієї статті і частині другій статті 6 цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
 

У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді. { Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 }
 

( Дію частини статті 8 зупинено на 2004 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 ) ( Дію частини статті 8 зупинено на 2003 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) ( Дію частини статті 8 зупинено на 2002 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію частини статті 8 зупинено на 2001 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) ( Дію частини статті 8 зупинено на 2000 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 ) Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, справляється у розмірі 0,02 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких земельний податок справляється згідно із статтею 6 цього Закону. ( Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 665-IV від 03.04.2003, N 2600-IV від 31.05.2005 )
У разі використання залізничним транспортом, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, крім Збройними Силами України та Державною прикордонною службою України, земель не за цільовим призначенням, податок справляється у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. ( Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 665-IV від 03.04.2003, N 2600-IV від 31.05.2005 )

Стаття 9. Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Стаття 10. Податок за земельні ділянки, надані на землях лісового фонду, за винятком земель, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону та частині другій цієї статті, справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.
 

Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Стаття 11. Податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
 

Розділ 5
ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Стаття 12. Від земельного податку звільняються:
1) заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
 

2) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
 

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" .
 

У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми земельного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України;
( Пункт 3 частини першої статті 12 в редакції Закону N 1926-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 380-IV від 26.12.2002, N 665-IV від 03.04.2003, N 756-IV ) від 15.05.2003, N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004; в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2600-IV від 31.05.2005; в редакції Закону N 2960-IV від 06.10.2005 )
 

4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; { Додатково див. частину шосту статті 75 Закону N 1344-IV)від 27.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV від 14.12.2004; додатково див. частину п'яту статті 68 Закону N 2285-IV від 23.12.2004; додатково див. частину третю статті 70 Закону N 2285-IV від 23.12.2004 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005; в редакції Закону N 398-V від 30.11.2006 }
 

5) зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю;
( Пункт 5-1 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 6 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону )
( Пункт 7 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 8 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 9 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 10 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 11 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 12 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 13 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону )
( Пункт 14 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 15 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 16 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 17 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 18 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Пункт 19 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону )
 

20) на період дії Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку; ( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 20 згідно із Законом N 2271-III від 08.02.2001 )
( Пункт 21 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
22)*
( Пункт 23 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону )
( Пункт 24 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
 

25) новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах – п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність. ( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 973-IV від 19.06.2003 )
 

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости