Закон України Про плату за землю

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 4,040
28 декабря 2008

Закон України Про плату за землю

 

Документ 2535-12, остання редакцiя вiд 01.01.2008
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про плату за землю

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 38, ст. 560 ) { Вводиться в дію Постановою ВР
N 2536-XII від 03.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.561 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3091-XII від 09.04.93, ВВР, 1993, N 20, ст.212
N 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
N 3708-XII від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.479
N 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111
N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 }
{ В редакції Закону N 378/96-ВР від 19.09.96,
ВВР, 1996, N 45, ст.238 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст.207
N 535/97-ВР від 19.09.97, ВВР, 1997, N 47, ст.294
N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 378-XIV від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.59
N 403-XIV від 15.01.99, ВВР, 1999, N 15, ст.83
N 515-XIV від 18.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.140
N 722-XIV від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264
N 971-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.352
N 973-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 39, ст.356
N 1242-XIV від 18.11.99, ВВР, 2000, N 3, ст.20 –
набуває чинності з 01.01.2000
N 1278-XIV від 03.12.99, ВВР, 2000, N 2, ст.16
N 1344-XIV від 22.12.99 – набуває чинності з
01.01.2000, ВВР, 2000, N 6-7, ст.39
N 1375-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 1458-III від 17.02.2000,
ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121
N 1559-III від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 22, ст.172
N 1715-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.260
N 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
N 1926-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.363
N 1953-III від 14.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.375
N 1991-III від 21.09.2000 – набирає чинності з
01.01.2001, ВВР, 2000, N 48, ст.406
N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2181-III від 21.12.2000 – набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2199-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.36
N 2211-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.46
N 2271-III від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 15, ст.74
N 2323-III від 22.03.2001, ВВР, 2001, N 20, ст.96
N 2660-III від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.261
- набуває чинності з 01.01.2002 року
N 2779-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68
N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 3065-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205
N 40-IV від 04.07.2002 – набирає чинності
з 01.01.2003 року, ВВР, 2002, N 36, ст.266
N 380-IV ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 665-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.195
- набирає чинності з 01.01.2004 року
N 756-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.243
- набирає чинності з 01.01.2004 року
N 973-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363
N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
N 1766-IV від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77
N 1911-IV від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.547
N 2229-IV від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2600-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.335
N 2960-IV від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35
N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 398-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31
N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI від 28.12.2007 – зміни діють по
31 грудня 2008 року }

( Ставки земельного податку збільшено в 1,81 раза згідно із Законом N 404/97-ВР від 27.06.97 )
( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників – учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області згідно із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 )
( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників – платників фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом N 320-XIV від 17.12.98 )
( Дію Закону зупинено на період проведення експерименту для підприємств – учасників економічного експерименту згідно із Законом N 1375-XIV від 13.01.2000 )
 

Цей Закон визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання коштів, що надійшли від плати за землю, відповідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.
 

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

грошова оцінка - капіталізований рентний доход із земельної ділянки;

податок – обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки;

оренда – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;
землі сільськогосподарського призначення – землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей; ( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 1377-IV від 11.12.2003 )

землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. ( Абзац сьомий статті 1 в редакції Закону N 1377-IV від 11.12.2003 )

Стаття 2. Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному цим Законом.
 

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів – учасників угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-III від 08.06.2000, N 2271-III від 08.02.2001 )
Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування у зв'язку з укладенням угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1807-III від 08.06.2000 )
 

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.
{ Дію статті 3 зупинено на 2008 рік згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 } { Дію статті 3 зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 } { Дію статті 3 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 } { Дію статті 3 зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005 } { Дію статті 3 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 } { Дію статті 3 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 } { Дію статті 3 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 } { Дію статті 3 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 } { Дію статті 3 зупинено на 2000 рік згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 }

Стаття 3. Плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.

Стаття 4. Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів.
( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) ( Дію частини другої статті 4 зупинено на 2000 рік згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 ) Ставки земельного податку, порядок обчислення і сплати земельного податку не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами, крім цього Закону. Зміни і доповнення до цього Закону вносяться не пізніше ніж за три місяці до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року.

Стаття 5. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. ( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2271-III від 08.02.2001 )
Суб'єктом плати за землю (платником) є власник земельної ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, у тому числі орендар. ( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2271-III від 08.02.2001 ) 

Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости