Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

рубрики: Законодательство о земле и недвижимости | Просмотров: 3,721
9 января 2009
 

 

   рецензування звіту  про  оцінку  майна,  яка проводиться
оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на
вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до
вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та  у
порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів; 

   участь у  розробленні нормативно-правових актів з оцінки
майна; 

   участь у професійній підготовці оцінювачів; 

   участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради; 

   захист своїх членів у питаннях судового  та  досудового
вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, відповідно до
законодавства; 

   сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів; 

   підвищення професійного  рівня  членів   саморегулівної
організації  шляхом  внутрішньої  сертифікації за процедурою,
встановленою саморегулівною організацією; 

   сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна,
широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на
майно та майнові права; 

   встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми
членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог цього
Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна. 

              Розділ VI 

        ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
      ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Стаття 29. Права оцінювачів 

   Оцінювачі мають право: 

   доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої
інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки; 

   отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для
проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від
замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить
державну  або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача
відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації; 

   відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення
обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому
числі будь-яких форм примусу; 

   страхувати свою цивільну  відповідальність,  пов'язану  з
професійною оціночною діяльністю; 

   бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної
комісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювача
кваліфікаційного свідоцтва; 

   оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії,
Наглядової ради в судовому порядку. 

   Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності 

   Суб'єкти оціночної діяльності мають право: 

   доступу до  майна, що оцінюється, документації та іншої
інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки; 

   отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для
проведення оцінки майна, майнових прав та складання звіту про
оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації,
яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у
суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його
штатному  складі)  відповідного  дозволу  або  угоди  про
конфіденційність інформації; 

   відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення
обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому
числі будь-яких форм примусу; 

   страхувати свою відповідальність перед  третіми  особами,
пов'язану з оціночною діяльністю; 

   залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні
оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а  також
суб'єктів підприємницької діяльності; 

   забезпечувати присутність своїх представників на засіданні
Наглядової ради під час  розгляду  питання  про  анулювання
сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; 

   оскаржувати дії  посадових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,  рішення  Наглядової  ради,
Екзаменаційної комісії в судовому порядку. 

   Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної
        діяльності 

   Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані: 

   дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог
цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна; 

   забезпечувати об'єктивність  оцінки  майна,  повідомляти
замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку
з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; 

   забезпечувати збереження документів, які отримані під час
проведення оцінки від замовника та інших осіб; 

   забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час
виконання оцінки майна, відповідно до закону; 

   виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством. 

   Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів
        оціночної діяльності 

   Оцінювачі та  суб'єкти  оціночної  діяльності  несуть
відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку,
встановленому законами. 

   Оцінювачі та суб'єкти оціночної  діяльності  -  суб'єкти
господарювання  несуть  відповідальність  за  невиконання або
неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи
необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та
закону. 

   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і
оцінювачі, які працюють у їх складі, несуть відповідальність
відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що
регламентують їх діяльність. 

   Стаття 33. Вирішення спорів 

   Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються
в судовому порядку. 

              Розділ VII 

            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

   2. Кабінету Міністрів України: 

   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 

   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність з цим Законом; 

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом; 

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами  виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом. 

   3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом. 

   4. Нормативно-правові акти, якими передбачено  проведення
експертної оцінки майна, діють до внесення змін до них. 

   5. Фізичні  особи, які отримали кваліфікаційні документи
оцінювачів до набрання чинності цим Законом, строк дії яких
закінчується не раніше 31 грудня 2001 року, мають право протягом
року зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів у порядку,
встановленому Фондом державного майна України. Кваліфікаційні
документи оцінювачів, видані фізичним особам у порядку, що діяв до
набрання чинності цим Законом, які протягом зазначеного строку не
зареєструвалися в Державному реєстрі  оцінювачів,  вважаються
недійсними. 

   6. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені
суб'єктами підприємницької діяльності з Фондом державного майна
України, є дійсними до закінчення строку їх дії. 

 Президент України                     Л.КУЧМА 

 м. Київ, 12 липня 2001 року
     N 2658-III
 
Страницы:

Обсудить на форуме >>

ВКонтакте
FaceBook
Наш домик
Ответить

Другие статьи из раздела: Законодательство о земле и недвижимости